Présentation pour initiation Python
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Francois Audirac b97b4bc1e6 Ajout premiere seance 6 dni temu
sources-md Ajout premiere seance 6 dni temu
LICENSE Initial commit 1 miesiąc temu
README.md Corrections ortho 1 miesiąc temu

README.md

Initiation-Découverte de Python

Présentations pour initiation Python en 5 séances.

Il ne s’agit que d’une initation, d’une découverte pour en comprendre quelques éléments clefs, pas d’une formation complète.